Industriarbeten

Industriarbeten

Tibblin marin & industriservice utför både mekaniska arbeten och arbeten med härdplast på industrisidan.

Det är dock inom härdplastarbetena som specialkompetensen finns.

Företaget utför arbeten så som t ex Reparationer, ombyggnationer och nyinstallationer av rörsystem, reparationer av tankar och rökkanaler mm.

industriarbeten