Försäkringsskador

Försäkringsskador

Vi har samarbete med samtliga försäkringsbolag på den marina sidan. Vi erbjuder kunderna en helhetslösning för deras båt, oavsett omfattning på skadan.

Vi kontrollerar hela kedjan, allt ifrån att hämta båten och reparera skadan, till att leverera båten, efter det att utförandedelen är avslutad.

Detta gör processen oerhört smidig både för kunden och försäkringsbolaget, då det för bådas del bara finns en part att vända sig till med frågor i ärendet.

forsakringsskador